Metsa ülestöötamine

Metsa ülestöötamisel kasutame oma metsaraie-, ja kokkuveo tehnikat

Metsa raiet teostame Komatsu langetusmasinatega; lageraidel Komatsu 931/C144 2017a, harvendusraidel Komatsu 911.3/350 2007/2016a.
Metsa väljavedu teostame Komatsu vedukitega; Komatsu 840TX 2012a ja Komatsu 855 2017a