Metsamaa ostmine ja metsakinnistu ost parima hinnaga

Ostame raiumata ja raiutuid metsakinnistuid üle Eesti va saared.

Hea metsaomanik kui olete kasutanud Google otsingusüsteemi ja valinud vastavalt oma otsinguhuvile välja meie ettevõtte, siis mugavuse ja kiiruse huvides oleme Teid suunanud OÜ Tava Mets metsa-ostu lehele, kust saate edasi liikuda hinnapäringu lehele või tutvuda veebilehega kasutades otsemenüü valikut.

Metsakinnistu ostul hoiustatakse ostusumma notari deposiitkontole, misjärel peale asjaõiguslepingu sõlmimist kannab notar ostusumma müüja pangakontole. Hoiustamise tasu ja kinnistuskande eest tasub ostja, notaritasude osas sõlmitakse tavaliselt kokkulepe. Selline ostuviis vähendab maksimaalselt nii müüja kui ka ostja rahalisi riske.

Metsa on soovitatav võõrandada koos maaga. Kohustused (maamaks, metsa uuendamine ja järelvalve) ning metsamajandamisest tulenevad kohustused ja riskid kanduvad üle uuele omanikule. Lisaks on omanikule tagastatud metsa müük koos maaga on tulumaksuvaba. Raieõiguse võõrandamisel tuleb aga saadav tulu deklareerida, mis tähendab tulumaksu tasumise kohustust.

Tavamets tõend 2019 Metsafondi tõend 2019  Termestal tõend 2019

Küsi hinnapakkumist